Szívfonal

Látlak, Emlékszem Rád, Kapcsolódom Veled, Szeretlek

A Szívfonal egy egyszerű és közvetlen módja annak, hogy megváltoztassuk a testünkben tárolt mintákat. Ezek a minták alkotják a fizikai, mentális és érzelmi életünk rendszerét, és meghatározzák az élethez való hozzáállásunkat. Ha rálátunk a mintáinkra, az segít az általuk fenntartott korlátok elengedésében. Mintáink felismerésével lehetőségünk nyílik arra, hogy felülírjuk a testünkkel, elménkkel, érzelmeinkkel és szellemünkkel való kapcsolatunkat. Ezáltal félelem és korlátok nélküli életet élhetünk.

 

A Szívfonal (HeartThreadSM) módszert az “Emlékszem az egységre” című könyv írónőjén, Flo Aeveia Magdalenán keresztül kapta ajándékba az emberiség John Henry lélekvezető angyaltól, aki a közelmúltban többször élt a földön emberi testben, ezért közvetlenül ismeri az emberi lét kihívásait. Pontosan tudja, érezte, milyen félelmekkel, traumákkal, sebekkel kell az emberi testnek megbirkóznia a fizikai síkon, a testi blokkok mennyire akadályozhatják a lélek szárnyalását. Tanulmányozta az ember működését, a lélek lényegét, és azt, hogy az ön-felhatalmazással élt élet hogyan nyitja meg a fizikai és metafizikai rendszereket. Szándéka az, hogy minél több emberrel teremtsen kapcsolatot és vezesse őket most, a nagy változás idején. Azzal a céllal dolgozta ki a Szívfonal módszert, hogy segítsen megtisztítani a testünket a fizikai, mentális és érzelmi lerakódásoktól, hogy az energetikai rendszerünk megnyílhasson, és befogadóvá váljon. 


A Szívfonal egy egyszerű és közvetlen módja a fizikai sejtjeinkben tárolt életminták eltávolításának. Mintáink tudatosítása és eltávolítása hatással van a testünkkel, a lelkünkkel, a szellemünkkel és az érzelmeinkkel való kapcsolatunkra, így a tisztítás eredményeképpen korlátok és félelmek nélkül élhetünk tovább.

 

A módszer alapja, hogy kapcsolatot létesít a kezelő és a páciens SzívTere között, ez a kulcs. A szeretet, a biztonság és a kapcsolódás rezgését közvetíti a SzívTéren keresztül. Ez a szívkapcsolat teszi lehetővé, hogy megnyissuk magunkat az energiamezőnek, hogy a gyerekkorból hozott mintáinkat elengedhessük. Ez a szívkapcsolat teszi lehetővé azt is, hogy azokkal is meggyógyítsuk kapcsolatunkat, akik fizikailag nincsenek jelen vagy már nem élnek.

A SzívTér, a hely, ahol az egység mezejének érzését tapasztaljuk, ahol átalakíthatjuk a szeparáció és elkülönültség érzését, megbékélhetünk önmagunkkal, ezáltal megpihenhetünk testünkben és megnyithatjuk magunkat valódi önvalónknak,

A traumák, blokkok, mint a cement köti gúzsba a testet, annak részeit. A Szívfonalat a kezelő közvetíti érintés és hang segítségével, keze finoman érinti a kezelt hátát, közben üzeneteket kap és hatások érik, melyeket hangosan kimond. A kezelt elismétli ezeket a szavakat hangosan, így a hangja, a hang rezgése hat a sejtekre és megváltoztatja, feloldja a régi mintákat, blokkokat. Ahogy kioldjuk ezeket a beidegződéseket, a traumák és az önmagunkban való kételkedés régi mintáit, testünk, lelkünk felszabadul, helyet teremt az újnak és valódi lényünk tiszta lényegéből kezdünk élni.

Képzés

2019. március 22-24.

Máriahalom

Ez a hétvége megkoronázta a gyulai élményeinket. Flo és segítői itt a Szívfonal módszerét tanították meg 24 lelkes résztvevőnek. 3 napig léteztünk a szív egységes mezőjében, erősítve azt magunkban és egymásban. Ebbe az erős térbe érkeztek az utolsó napon vendégeink, akik felajánlották segítségüket a kezelésekhez.

2019. március 22-24.

Máriahalom

Ez a hétvége megkoronázta a gyulai élményeinket. Flo és segítői itt a Szívfonal módszerét tanították meg 24 lelkes résztvevőnek. 3 napig léteztünk a szív egységes mezőjében, erősítve azt magunkban és egymásban. Ebbe az erős térbe érkeztek az utolsó napon vendégeink, akik felajánlották segítségüket a kezelésekhez.

Jelentkezés egyéni vagy csoportos kezelésre

Egyéni kezelésre a soulrecognition2019@gmail.com e-mail címen lehet jelentkezni Krisztihez, Vikihez és Petrához. Egyéni kezelések személyesen vagy az online térben történnek, kérés szerint. 

Csoportos kezeléseket rendszeresen tartunk, egyelőre az online térben. Bővebb információ a Facebook oldalunkon meghirdetett eseményeknél.

 

Egyéni kezelés ára: 15.000 Ft

Csoportos kezelés ára: 12.000 Ft